Om TGV

Tidskrift för genusvetenskap är namnet på det som tidigare hette Kvinnovetenskaplig tidskrift som startades 1980 i Lund. TGV är Nordens största referee-granskade tidskrift för aktuell tvärvetenskaplig genusforskning. TGV presenterar ny forskning, introducerar teorier och begrepp samt inbjuder forskare, aktivister, feminister m.fl. att göra snabba inlägg om aktuella genusrelevanta frågor.

Tanken med TGV är att fortsatt spegla det genusvetenskapliga områdets mångfald av röster. TGV kommer ut med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Tidskrift för genusvetenskap.

Redaktionen är knuten till universitetsstäder i Sverige och byter ort vart 4:e år. Sedan årsskiftet 2013/2014 leds redaktionen från Centrum för genusforskning, Karlstads universitet och Centrum för feministiska samhällsstudier, Örebro universitet.

Redaktörer: Sofia Strid och Lena Grip
Redaktionssekreterare och recensionsansvarig: David Öborn Regin
Redaktionsråd: Malin Ah-king, Signe Bremer, Gunnel Karlsson, Elin Kvist, Anna Lundberg, Ulla Manns, Jenny Bonnevier
Ansvarig utgivare: Ulf Mellström. E-post: ulf.mellstrom@kau.se.