Retrofili och begäret efter det förflutna
Kristina Fjelkestam

Den opassliga hustrun. Handlingsutrymme i narrativ och praktik i företagarfamiljen
Stina Malmén

Det könade patientskapet. Om det biopsykosociala perspektivets frånvaro när smärtpatienter möter allmänläkare
Stina Melander och Tove Lundberg

Kritik under den nyliberala ordningen: politisk paralys eller potential? Kritiska subjekt och kritikens (a)politiska karaktär
Evelina Johansson

Jämställdhetsintegrering med styrning bortom New Public Management
Eva Wittbom

Tala tillbaka, tala som ”other” i domstolsnarrativ om våldtäkt. Några nedslag under de senaste decennierna
Monika Edgren

Frispel: TGV donerar tavla av Monica Sjöö till Moderna Museet
Lena Grip

Frispel: Mänskliga rättigheter i praktiken. Rapport från ett EU-projekt
Maria Hagberg, Cris McCurley och Yevgeniya Averhed

Tillbaka

TGV 39 (2-3) 2018

Detta andra nummer från Uppsalaredaktionen är ett öppet dubbelnummer som speglar pluralismen i den samtida genusforskningen.

Den inledande artikeln behandlar tidsnormer och begäret efter det förflutna, och följs av artiklar som undersöker handlingsutrymmet för en företagarhustru i 1800-talets Sverige; vilken roll kön spelar i mötet med vården; möjligheterna för radikal feministisk kritik i en nyliberal världsordning; jämställdhetsintegrering i offentlig sektor; samt makt och motstånd i svenska våldtäktsdomar.

Dessutom innehåller det här numret två Frispel; det första handlar om en målning av Monica Sjöö och det andra är en rapport från ett EU-projekt som syftar till att motverka genusbaserat våld och förtryck. Därtill en krönika från Sveriges Genusforskarförbund med titeln ”Ett försvar för genusforskning är ett försvar för demokratin”, samt två recensioner. Precis som i förra numret kommer bidragen från skribenter med en stor spridning i akademisk ålder, från forskarstuderande till professor emerita – något vi självfallet är mycket glada över!