”Vi kan inte påstå oss vara feminister om vi inte tänker på hur vi pratar.” Normkritiskt en – ideologiskt, identitetsskapande. Och inkluderande?
Karin Milles

Destabiliserande mjölkflöden
Michell Zethson

Snåriga sårbarheter i nyliberala tider. Om relationen mellan sårbarhet, agens och nyliberalism
Evelina Johansson Wilén, Lina Palmqvist och Jeanette Sundhall

Kompetent aktör eller psykiskt skör? Barn- och flickdiskurser i konstruktionen av ungas psykiska ohälsa
Julia Callegari och Ulrika Levander

Frispel: Offentlig sorg. Döden som symbol och verklighet
Mirjam Katzin

Frispel: ETT FLICK-GENI & det gurleska, gotiska & kusliga i Pretty Little Liars
Anna Nygren

Tillbaka

TGV 40 (1) 2019

Kära läsare – detta är första numret av KVT/TGV:s 40:e årgång! Vi kommer dock att vänta med att fira 40-årsjubileet till nästa år, 2020, när tidskriften – som föddes 1980 – fyller 40 år ”på riktigt”.

I det här numret, som är ett öppet nummer utan särskilt tema, får vi ta del av följande vetenskapliga artiklar: språkvetaren Karin Milles skriver om normkritiskt ”en”, etnologen Michell Zethson om bröstmjölk och människans potentiella ätbarhet, genusvetarna Evelina Johansson Wilén, Lina Palmqvist och Jeanette Sundhall om sårbarhet, agens och nyliberalism och forskarna i socialt arbete Julia Callegari och Ulrika Levander om barn och ungas psykiska ohälsa. Därtill två spännande frispel – ett om offentlig sorg av juridikdoktoranden Mirjam Katzin och ett om det gurleska, gotiska och kusliga i tv-serien Pretty Little Liars skrivet av dramatikern och skribenten Anna Nygren – ett par recensioner, och som vanligt en krönika av Sveriges genusforskarförbund.