Det befriande ansvarets paradox. En studie av jämställdhetsinitiativet #killmiddag
Josefin Olsson och Johanna Lauri

Fotbollsflickors känsla för genus. Meningsskapande om jämställdhet genom sportmediers genusrepresentationer
Britt-Marie Ringfjord

Galenskapsstudier
Cecilia Rodéhn

Frispel: Minnet av min kropp i grottklostret i Kiev
Ann af Burén

Tillbaka

TGV 41 (3)

I det här numret har vi samlat tre vetenskapliga artiklar – ganska olika sinsemellan, precis som ett öppet nummer av TGV ska vara. Dels en artikel om jämställdhetsinitiativet #killmiddag, skriven av Josefin Olsson och Johanna Lauri, dels en text om fotbollsspelande flickors mediekonsumtion och identitetsprocesser av Britt-Marie Ringfjord. Slutligen ger Cecilia Rodéhn en introduktion till forskningsfältet Mad Studies – galenskapsstudier – och diskuterar dess möjligheter som teoretisk ingång i svensk genusforskning. Numret innehåller också ett frispel där religionsvetaren Ann af Burén reflekterar kring en egen upplevelse vid Petjerskaklostret i Kiev, och frågar sig om denna upplevelse går att förstå i termer av en kroppsligt situerad religionskritik. Därtill en krönika från Sveriges genusforskarförbund där karriärmöjligheter efter doktorsexamen i genusvetenskap diskuterades samt tre recensioner, varav en diskuterar en doktorsavhandling i genusvetenskap, apropå SGF-krönikans tema.

Glad höst och trevlig läsning!