Tidigare artiklar i TGV Debatt:

Den goda viljans feminism - en kritisk analys av ett paradigm
Sara Edenheim - Edenheim 38(4).

Institutionell immunitet, kritik och akademi - Bo Rothstein och könskampen mot genusforskarna
Jenny Westerstrand - Westerstrand 39(1).

Tillbaka

TGV Debatt

TGV:s debattforum för feministisk forskning och disciplinära motsättningar och möjligheter är en debattform vars syfte är att uppfylla TGV:s löfte om att inbjuda "forskare, aktivister, feminister med flera att göra snabba inlägg om aktuella frågor”.

Tidskrift för genusvetenskap har alltsedan starten av KVT 1980 varit ett viktigt forum för inomvetenskaplig dialog. Kvinnoforskare, feministiska forskare, genusforskare och genusvetenskapliga forskare har på olika sätt problematiserat villkor och organisering för forskare och forskning. I en strid ström av artiklar och temanummer har fältens historier, gränser, begrepp och utmaningar ständigt utvecklats. Maktkritisk forskning, i vidaste bemärkelse, står på sätt och vis alltid redan inför en rad olika politiska, ideologiska, organisatoriska och vetenskapliga krav, förväntningar, inskränkningar och praktiska och teoretiska vägskäl.

Bidra till debatten! Skicka in ditt bidrag eller replik på tidigare debatt till tegeve@gender.uu.se