Tidigare nummer

Tidigare nummer av Tidskrift för genusvetenskap/Kvinnovetenskaplig tidskrift finns samlade i ett arkiv hos Göteborgs Universitetsbibliotek efter ett samarbete med dem och Arbetslivssupport. Där kan du via nätet läsa och ladda hem alla tidigare nummer, från och med 1980, i PDF-format.

Till arkivet