Prenumerera på TGV

Nätverkstan sköter all försäljning, prenumeration och lagerhållning av Tidskrift för genusvetenskap liksom tidigare Kvinnovetenskaplig tidskrift. Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år och ges ut av Föreningen Tidskrift för genusvetenskap. För frågor kring prenumeration eller lösnummerförsäljning vänd dig direkt till:

Nätverkstan Ekonomitjänst
Box 31120
400 32 Göteborg
031-743 99 05 (9-12)
tgv@natverkstan.net

En prenumeration kan du teckna här.

Prislista

Enkelnummer: 150 kr
Dubbelnummer: 200 kr
Vid köp av klassuppsättning om minst 10 ex. av enskilt nummer: Enkel- resp. dubbelnummer 80 kr/120 kr
Studentprenumeration: 250 kr
Prenumeration: 450 kr/år (fyra nummer)
Organisationers prenumerationspris: 750 kr

Stödprenumeration a 500 kr eller mer är mycket välkomna!

Aktuellt nummer och äldre nummer
Varje nummer trycks i en överupplaga för att intresserade läsare ska kunna beställa exemplar ur äldre årgångar:

Exemplar från 1980-1990 kostar 50 kr, dubbelnummer 70 kr
Exemplar från och med 1991: 80 kr, dubbelnummer 120 kr.