Sveriges genusforskarförbund (SGF)

Sveriges genusforskarförbund (SGF) är en organisation som samlar och stödjer forskare inom tvärvetenskaplig genusforskning. Nyligen har förbundet gjort sig hört med en rad nya initiativ och satsningar. En av de stora satsningarna från SGF är en ökad synlighet för genusforskning och dess betydelse för samhället. Förbundet har lanserat en...

TGV:s debattforum

TGV:s debattforum för feministisk forskning och disciplinära motsättningar och möjligheter är en debattform vars syfte är att uppfylla TGV:s löfte om att inbjuda ”forskare, aktivister, feminister med flera att göra snabba inlägg om aktuella frågor”. Tidskrift för genusvetenskap har alltsedan starten av KVT 1980 varit ett viktigt forum för inomvetenskaplig dialog. Kvinnoforskare, feministiska...

Vetenskapliga artiklar

Precis som tidigare öppna TGV-nummer är detta nummer brett och öppet och innehåller följande vetenskapliga artiklar: Historikern Christina Douglas skriver om tyskbaltiskt badliv vid Rigaschen Strand runt sekelskiftet 1900, religionsvetaren Nina Jakku om medborgarskap, arbete och exkludering med utgångspunkt i muslimska kvinnors slöja, historikern Christian Gerdov om nya infallsvinklar...

Naturvetenskap och utbildning

I detta temanummer om naturvetenskap och utbildning, går naturvetenskapen som en röd tråd genom samtliga artiklar och finns även med som en aspekt i frispel och recensioner. Genom åren har det tidigare förekommit ett antal artiklar på samma tema, samt några temanummer och artiklar med fokus på det närliggande...

Mosaik

Vad är det som händer? Varför gör dom så? Hur kan någon tänka på det där sättet? Det är frågor som ställs under en sommar med den ena tidningsrubriken efter den andra om sexuella ofredanden på festivaler, överfallsvåldtäkter, fysiska attacker mot HBTQI-personer och rasistiska utspel. En sommar av våldsrapportering. Men...