Naturvetenskap och utbildning

I detta temanummer om naturvetenskap och utbildning, går naturvetenskapen som en röd tråd genom samtliga artiklar och finns även med som en aspekt i frispel och recensioner. Genom åren har det tidigare förekommit ett antal artiklar på samma tema, samt några temanummer och artiklar med fokus på det närliggande teknikområdet.

Naturvetenskap har också en gång tidigare varit föremål för ett temanummer, nämligen i dåvarande Kvinnovetenskaplig tidskrift, nummer 4 från 1984, som handlade om kvinnor och naturvetenskap. Då beskrevs vetenskapsområdet som ”kanske det forskningsfält, som längst lyckats hålla sig utom skotthåll för den feministiska vetenskapskritiken”, vilket förklarades med mansdominansen samt de naturvetenskapliga ämnenas förmåga att upprätthålla en bild som varande objektiva och värderingsfria.

Inte mycket har hänt sedan dess; naturvetenskapen har lyckats bevara ett skimmer av objektivitet ochden är fortfarande en manlig bastion vad gäller högre positioner inom akademin, även inom biologiämnet som haft en majoritet av kvinnliga studenter åtminstone sedan 1980-talet. Exempel på hur detta kan ta sig uttryck idag ges i några av artiklarna i föreliggande nummer.

Vi hoppas att detta temanummer, med ett feministiskt insider-perspektiv på naturvetenskap, kan bidra med nya perspektiv på ämneskulturerna. Med förhoppning om givande och lärorik läsning,

Anita Hussénius, Kristina Andersson och Annica Gullberg, gästredaktörer.

I detta nummer

Begynnande naturvetenskap och könade kroppar i förskolans utelek
Anna Günther-Hanssen

Bland provrör och spektrometrar. Materiens agens och materiell dysfunktionalitet
Anita Hussénius

Biologi under lupp. Hierarkier, strategier och skevheter
Kristina Andersson

Sexig forskning attraherar. (Re)produktion av heterosexuella normer
Annica Gullberg

Frispel: Rapstract
Andrea Petitt

Frispel: Feministisk pedagogik som skaver? Förutsättningar, avvägningar och den ”hopplösa” ämnesinnehållsliga anpassningen
Anita Hussénius, Annica Gullberg, Kristina Andersson

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *