Sveriges genusforskarförbund (SGF)

Sveriges genusforskarförbund (SGF) är en organisation som samlar och stödjer forskare inom tvärvetenskaplig genusforskning. Nyligen har förbundet gjort sig hört med en rad nya initiativ och satsningar.

En av de stora satsningarna från SGF är en ökad synlighet för genusforskning och dess betydelse för samhället. Förbundet har lanserat en kampanj för att sprida kunskap om genusforskning och dess relevans för aktuella samhällsfrågor. Kampanjen kommer att inkludera seminarier, debatter och andra evenemang där forskare från olika discipliner kommer att diskutera och presentera sin forskning.

En annan satsning från SGF är att öka samarbetet mellan forskare och aktivister. Förbundet vill uppmuntra samarbete mellan forskare och aktivister inom olika områden, såsom klimatfrågor, mänskliga rättigheter och hälsa. Genom att samarbeta kan forskare och aktivister kombinera sin kunskap och erfarenhet för att skapa förändring och arbeta för en mer rättvis och jämställd värld.

SGF har också lanserat en ny tidskrift, Gender, Work and Organization, som kommer att publicera forskning inom området för arbete och organisation med fokus på genus. Tidskriften kommer att publicera både empirisk och teoretisk forskning och kommer att ha en bred inriktning för att inkludera forskare från olika discipliner och fält.

Som en del av sin satsning på att främja genusforskning har SGF också lanserat en serie av utmärkelser för framstående forskare inom området. Utmärkelserna inkluderar priser för bästa avhandling inom tvärvetenskaplig genusforskning och för bästa artikel publicerad i en tidskrift inom området.

SGF fortsätter att arbeta för att främja tvärvetenskaplig genusforskning i Sverige och internationellt. Genom att öka synligheten och samarbetet mellan forskare och aktivister, samt genom att lansera nya initiativ och utmärkelser, hoppas SGF kunna främja forskning som kan bidra till en mer rättvis och jämställd värld.

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *