TGV:s debattforum

TGV:s debattforum för feministisk forskning och disciplinära motsättningar och möjligheter är en debattform vars syfte är att uppfylla TGV:s löfte om att inbjuda ”forskare, aktivister, feminister med flera att göra snabba inlägg om aktuella frågor”.

Tidskrift för genusvetenskap har alltsedan starten av KVT 1980 varit ett viktigt forum för inomvetenskaplig dialog. Kvinnoforskare, feministiska forskare, genusforskare och genusvetenskapliga forskare har på olika sätt problematiserat villkor och organisering för forskare och forskning. I en strid ström av artiklar och temanummer har fältens historier, gränser, begrepp och utmaningar ständigt utvecklats. Maktkritisk forskning, i vidaste bemärkelse, står på sätt och vis alltid redan inför en rad olika politiska, ideologiska, organisatoriska och vetenskapliga krav, förväntningar, inskränkningar och praktiska och teoretiska vägskäl.

I och med utgivningen av TGV 2017:38 – ett temanummer om kunskapens villkor – skapas nu en ny vinjett här på TGVs hemsida. Den tillträdande redaktionen vid Uppsala universitet, den avgående redaktionen vid Örebro/Karlstads universitet, och gästredaktionen för aktuellt temanummer har gemensamt tagit detta initiativ. Det sker i syfte att stärka den inomvetenskapliga dialogen om villkor, organisering, inriktning och räckvidd.

Vinjetten öppnar med Sara Edenheims debattartikel ”Den goda viljans feminism”. Det är en kritiskt resonerande text som analyserar delar av fältets berättelser och diskurser, med utgångspunkt i en kritisk närläsning av två nyligen publicerade böcker från det genusvetenskapliga fältet. Texten påminner om kritikens betydelse för feministisk forskning – hur långt är vi beredda att tillåta inomvetenskaplig kritik och på vems villkor?  Detta pekar vidare mot frågan om läsart och ställer en rad angelägna frågor om läsning i den inomvetenskapliga diskursen och argumenterar för vikten av transparens och tydlighet. Mot bakgrund av den expansiva metodologiska och epistemologiska utveckling som har blivit en del av fältets praktiker adresserar Edenheims text en frågeställning som är grundläggande för all forskning – vad är ett argument?

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *