Vetenskapliga artiklar

Precis som tidigare öppna TGV-nummer är detta nummer brett och öppet och innehåller följande vetenskapliga artiklar:

Historikern Christina Douglas skriver om tyskbaltiskt badliv vid Rigaschen Strand runt sekelskiftet 1900, religionsvetaren Nina Jakku om medborgarskap, arbete och exkludering med utgångspunkt i muslimska kvinnors slöja, historikern Christian Gerdov om nya infallsvinklar på Hanna Rydh och hennes gärningar, transportforskaren Malin Henriksson om kollektivtrafikberoende och utsatthet på arbetsmarknaden, och socionomerna Sanna Jangland, Louise Thorén Lagerlöf och Mona Livholts om socialt arbeteuppropet #orosanmälan inom ramen för #metoo.

Frispelen utgörs dels av ett utdrag ur en roman under arbete av Sebastian Lönnlöv, dels en artikel om populärhistoriska tidskrifter av Daniel Nyström. Numret innehåller också två recensioner, varav den ena behandlar Märta Tikkanens brevväxling med Birgitta Stenberg och Åsa Moberg, och en högaktuell krönika från Sveriges genusforskarförbund.

I detta nummer

En kolonial elits sista strid. Tyskbalternas sommartillvaro vid Rigaschen Strand runt sekelskiftet 1900
Christina Douglas

Neutralitet och muslimska kvinnors slöja. Aktivt medborgarskap, arbete och exkludering i det samtida Sverige
Nina Jakku

Hanna Rydh och den onämnbare Andre
Christian Gerdov

Utsatt på arbetsmarknaden och beroende av kollektivtrafiken. Transportfattigdom i ett svenskt sammanhang
Malin Henriksson

#Metoo. Motståndsberättelser om sexuella trakasserier i(nifrån) socialt arbete i Sverige
Sanna Jangland, Louise Thorén Lagerlöf och Mona Livholts

Frispel: Om populärhistoriska tidskrifter
Daniel Nyström

Frispel: ur ”Låt mig bli” – en roman under arbete
Sebastian Lönnlöv

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *